Bezpieczeństwo energetyczne – magazynowanie surowców

Napisany przez dnia Maj 7, 2013 w Informacje | 0 komentarzy

Bezpieczeństwo energetyczne – magazynowanie surowców

Bezpieczeństwo energetyczne stało się ważnym celem działań politycznych, czemu zresztą nie można się dziwić zważywszy na to, jak istotną rolę we współczesnym świecie odgrywa sama energetyka. I choć sam temat bezpieczeństwa energetycznego poruszany jest nader często, to okazuje się, że nie każdy do końca wie, na czym owe działania mają polegać i czym właściwie jest samo bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego też warto we wstępie wyjaśnić te nieścisłości. Otóż zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego polega na szeregu działań, których celem jest doprowadzenie do takiego stanu (i utrzymanie tego stanu), w którym zapotrzebowanie wszystkich odbiorców energii i surowców niezbędnych do jej wytworzenia jest pokrywane w sposób niezakłócony i ciągły.

W naszym kraju znajdują się złoża surowców energetycznych, jednak zapotrzebowanie jest na tyle wysokie, że większa część tychże surowców pochodzi z importu. W takiej sytuacji mogłoby się na pozór wydawać, iż bezpieczeństwo energetyczne będzie się ograniczać wyłącznie do zapewnienia ciągłości dostawy tychże surowców, czyli na utrzymaniu poprawnych stosunków i umów z samymi dostawcami. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego nie ogranicza się wyłącznie do wyżej wymienionych działań. Trudno przewidzieć, co się może wydarzyć w przyszłości, a dostawa surowców, w tym głównie ropy naftowej oraz gazu ziemnego może zostać po prostu odcięta, z różnych przyczyn, czy to politycznych, czy gospodarczych, czy jakichkolwiek innych. W tak niepewnej sytuacji nie można jednoznacznie i kategorycznie uznać, że bezpieczeństwo energetyczne zostało zapewnione- no bo dziś dostawa jest, a za kilka tygodni może zostać po prostu odcięta. Dlatego też państwa Unii Europejskiej muszą spełniać pewien wymóg, związany z magazynowaniem surowców.

Dyrektywa ta obliguje państwo do zmagazynowania zapasów ropy naftowej w takiej ilości, by pozwalała ona na funkcjonowanie gospodarki przez 90 dni od momentu odcięcia dostawy. Wymóg ten wymaga pewnych działań związanych chociażby z zapewnieniem odpowiednich miejsc, służących do magazynowania tak dużej ilości surowca, nie mniej jednak niesie ze sobą również sporo korzyści, chociażby w postaci bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki niej odcięcie dostawy surowców nie spowoduje gwałtownego zatrzymania funkcjonowania gospodarki. Dyrektywa ta dodatkowo stwarza również odpowiednie warunki, związane głównie z zapewnieniem odpowiedniej ilości czasu – rząd ma dyspozycji 90 dni na to, by podjąć działania mające na celu wznowienie dostawy surowców, czy to u poprzedniego dostawcy, czy też u całkiem nowego.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena artykułu: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)