ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODDZIAŁ „ODRODZENIE”

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODDZIAŁ „ODRODZENIE”

NR KR: 110553

NUMER_NIP: 9542409167

NAZWA: ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ODDZIAŁ „ODRODZENIE”

WOJEWODZTWO: ŚLĄSKIE

POWIAT: M. KATOWICE

GMINA: M. KATOWICE

MIEJSCOWOSC: KATOWICE


LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATOM” W DZIERŻONIOWIE

NR KR: 103666

NUMER_NIP:

NAZWA: LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATOM” W DZIERŻONIOWIE

WOJEWODZTWO: DOLNOŚLĄSKIE

POWIAT: DZIERŻONIOWSKI

GMINA: DZIERŻONIÓW

MIEJSCOWOSC: DZIERŻONIÓW


STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „BLIŻEJ DZIECKA”

NR KR: 96480

NUMER_NIP: 5222379534

NAZWA: STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „BLIŻEJ DZIECKA”

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

POWIAT: WARSZAWA

GMINA: WARSZAWA

MIEJSCOWOSC: WARSZAWA


FUNDACJA „PROMYK SŁOŃCA”

NR KR: 90215

NUMER_NIP: 5222498983

NAZWA: FUNDACJA „PROMYK SŁOŃCA”

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

POWIAT: WARSZAWSKI

GMINA: WARSZAWA-WŁOCHY

MIEJSCOWOSC: WARSZAWA


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH ODDZIAŁ W POZNANIU

NR KR: 107982

NUMER_NIP: 7781401498

NAZWA: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH ODDZIAŁ W POZNANIU

WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE

POWIAT: M. POZNAŃ

GMINA: M. POZNAŃ

MIEJSCOWOSC: POZNAŃ


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE

NR KR: 101080

NUMER_NIP: 6562136831

NAZWA: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE

WOJEWODZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE

POWIAT: WŁOSZCZOWSKI

GMINA: KRASOCIN

MIEJSCOWOSC: KRASOCINprzelew pcc-3 wzór, rodzaj utworu muzycznego, co to jest organizacja, ukraina mapa google, ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, minister do spraw administracji publicznej, własna działalność a umowa zlecenie, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, czas w ukrainie, umowa o dzielo kalkulator, uproszczone sprawozdanie finansowe, webinaria, podatek dochodowy od działalności gospodarczej, oświadczenie o użyczeniu lokalu, wypowiedzenie umowy terminy, określ jakie działania należałoby podjąć aby zwiększyć stopień zainteresowania, dochud, komu 1 podatku…

Related Posts