„STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA”

„STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA”

NR KR: 216673

NUMER_NIP: 8471513068

NAZWA: „STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA IM. ŚW. ŁUKASZA”

WOJEWODZTWO: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POWIAT: OLECKI

GMINA: OLECKO

MIEJSCOWOSC: OLECKO KOLONIA


FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ. HALI SPORTOWEJ. BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NR KR: 213061

NUMER_NIP: 8271865503

NAZWA: FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ. HALI SPORTOWEJ. BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WOJEWODZTWO: ŁÓDZKIE

POWIAT: SIERADZKI

GMINA: SIERADZ

MIEJSCOWOSC: SIERADZkrs wk doc, wzory dokumentów zgodnych z rodo, ekonomiaspoleczna pl, klauzula informacyjna cv, naszym, polską klasyfikacją działalności, canva program, fundusze norweskie, zmniejszenie podatku, hospicjum sosnowiec krs, ilość dni urlopowych, błędy merytoryczne, muzeum 303, dowody z księgi, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z 15 wzór, kilka definicja…

Related Posts